Veszélyes hulladékokFelvezető

"Veszélyes hulladék az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakulás-terméke a vonatkozó jogszabályban meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy azzal az élővilágra, az emberi életre veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki."

A probléma

 

A hulladékképződés csökkentése és a hasznosítás arányának növelése érdekében - egyes termékek esetében - a szabályozás elsősorban a gyártókra hárítja a felelősséget, de épít a többi piaci szereplő aktív közreműködésére is.

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályok a hulladék termelőjére, birtokosára hagyományosan rótt kezelési kötelezettség mellett, amely szerint a hulladék tulajdonosa, birtokosa köteles a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetve más módon birtokába kerülő hulladékot gyűjteni és hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni, bevezeti a gyártói felelősségen és a megosztott felelősségen alapuló új modellt.”

cegvezetes.cegnet.hu

 

Pont ez a gond a veszélyes hulladékok esetében, hogy nem létezik látható erőfeszítés annak érdekében, hogy a a gyártói felelősségvállalás a gyakorlatban is megmutatkozzon. Szinte kivétel nélkül a gyártók, csak odáig éreznek felelősséget a termékeikkel kapcsolatban, amíg elhagyják az üzem területét, azt követően legyen a fogyasztó/vásárló gondja. A különböző termékeket előállító cégeknek kötelessége lenne gondoskodni a termék sorsáról azok használatát követően is. Ennek megfelelően pl. a szárazelemeket gyártó, árusító cégek kellene biztosítsák a lehetőséget a fogyasztóknak, hogy visszahozzák azokat az elemeket melyek már használhatatlanok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De így van ez számtalan más veszélyes hulladéktípussal is, nincsen egy rendszer mely biztosítaná a visszagyűjtést és ennek hiányában ezek a háztartási hulladék közé kerülnek megszennyezve azokat is. Miért nincs életképes visszagyűjtő rendszer? A pénz az oka mindennek, na meg az érdektelenség. Nézzük például a gyógyszereket. A törvény szerint a gyógyszertárak kötelesek lennének visszavenni a lakosságtól a lejárt gyógyszereket. Csíkszeredában és Marosvásárhelyen nincsen egyetlen cég sem mely ezt vállalná, és minden bizonnyal más székelyföldi városokban sincs másképp. Az ok egyszerű. A gyógyszereket égetéssel semmisítik meg, mely egy költséges eljárás, ezért első látásra egyértelműnek tűnhet, hogy az a cég, amely nem kap „felső nyomást” az nem fogja saját magát kiadásokra kergetni. Egyedüli megoldásnak jelenleg a civil kezdeményezések látszanak, melyekből szerencsére lehet találni régiónkban. 

 

 

 

 

 

 

 
 


Hozzászólások (0)
<< VISSZA

Támogatóink 
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Médiapartnereink

  |