Csókás-VeczerMegközelíthetőség

Sepsiszentgyörgyöt elhagyva Árapatak (Araci) irányába haladunk, ahol a központba beérve balra térünk el. A faluból mielőtt kiérnénk balra egy gyengébb minőségű útra térülünk le, ahol 4,5 kilométer haladva érjük el Erősd (Ariuşd). Nem megyünk be a településre, hanem bal oldalt az első földúton kapaszkodunk ki gyalog az oldalba. Sajnos semmilyen információs tábla sincsen kihelyezve mely a védett területet jelölné, a dombtetőre kiérve sejthetjük, hogy meddig terjedhet.

Útvonal térképe Sepsiszentgyörgyről Csókás-Veczerhez.

A terület leírása

 

Sepsiszentgyörgytől 21 km-re délnyugatra, az Olt-folyó jobb partján elterülő síkságon fekszik Erősd. Ennek határában található a Csókás-Veczer természetvédelmi terület a maga 977 hektárjával. A védett terület a Baróti-hegység legdélebbi nyúlványa, amelyet az Olt-kanyar határol.

 

A 622 m magas Veczer-tetőről kitűnő kilátás nyílik a Barcasági medencére. Tiszta időben elláthatunk a Háromszéki-havasokig, majd a Csukás-hegység, Nagykő-havas, Keresztény-havas, Bucsecs-hegység, Királykő látványában gyönyörködhetünk, majd a Fogarasi-havasok keleti pereme tárul elénk.

 

A védett területen sztyepp jellegű növényzetet figyelhetünk meg, ilyen a Veczer-tető déli füves lejtőin március végén, április elején virágzó tavaszi hérics (Adonis vernalis) A homokos talajú Csókás-hegyen él az árvalányhaj (Stipa pulcherrima), valamint a tavasszal nyíló, sötétrózsaszín virágú apró cserje, a törpemandula (Amygdalus nana). Ez a sztyeppi növényzet egyik legjobb állapotban levő előfordulási pontja Háromszéken.

A területen előforduló állatok közül megemlítjük a löszfalakban fészkelő gyurgyalagot (Merops apiaster), költ a fekete gólya (Ciconia nigra), vörös gém (Ardea purpurea), az emlősök közül pedig a vaddisznó (Sus scrofa), barna medve (Ursus arctos), vörös róka (Vulpes vulpes), őz (Capreolus capreolus) fordul elő leggyakrabban a területen.

 

 

 

A terület fontos régészeti lelőhely is, innen írták le az erősdi kultúrát, amely a Rézkor egyik legfontosabb megnyilvánulása. A Csókás-Veczer Élőhelyvédelmi Natura 2000 terület (ROSCI0056).

 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió természetvédelmi területeinek összessége, amelyeket két kerettörvény, a Madárvédelmi Direktíva (79/409/EC) és az Élőhely Direktíva (92/43/EC) alapján jelölnek ki. Ennek megfelelően két Natura 2000 területtípus létezik: a madárvédelmi területek (SPA-k) és az élőhelyvédelmi területek (SAC-k vagy SCI-k). A hálózat célja az európai biológiai sokféleség védelme. A Natura 2000 területek általában nagy kiterjedésűek és nem zárják ki az emberi tevékenységeket, viszont minden építkezés és egyéb infrastrukturális beruházás esetén külön megvizsgálják, hogy azok a természetvédelmi szempontból jelentős fajok és élőhelyek, amelyek az illető területen ismertek, mennyire sérülnek a beruházás által, és igyekeznek elkerülni az élőhelyek pusztítását vagy pótolni azokat. Emellett a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelését, kutatását és a természetkímélő mezőgazdálkodást támogatják. Romániában a Natura 2000 hálózatot 2007-ben kezdték kijelölni, a mezőgazdasági támogatások még nem működnek. Hasonló támogatások az agrárkörnyezetvédelmi támogatások, de ezek nem csak a Natura 2000 területekre vehetők igénybe, hanem az úgynevezett magas természeti értékű mezőgazdasági területekre (a Székelyföld nagy része ebbe a kategóriába van sorolva).

Szentes Lajos, Demeter László

 

 
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Útvonal térképe Sepsiszentgyörgyről Csókás-Veczerhoz.
 

 

 
 
 
 
 


Hozzászólások (0)
<< VISSZA

Támogatóink 
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Médiapartnereink

  |