Csihányos 

Accesibilitate

Aria protejată se află lângă localitatea Jigodin, la marginea oraşului Miercurea Ciuc, la ieşirea înspre Braşov. Înainte de a trece de indicatorul de localitate, pe partea dreaptă, vom trece peste calea ferată şi peste un pod asupra râului Olt, după care vom putea observa indicatorul de intrare în rezervaţia Csihanyos.

Descrierea teritoriului

Rezervaţia naturală se situează pe partea dreaptă a strâmtoarei Jigodin (660m), la nord fiind limitat de dealul Kisvar, la sud de râul Olt, la est de creasta Csihanyos, la vest de către Nagyharom. Altitudinea maximă a teritoriului este Nagyharom (943m) iar cea mai joasă se găseşte la ieşirea din strâmtoare. Cele 3 colţuri ale teritoriului sunt delimitate de căte ruinele a trei cetăţi din era bronzului şi de la începutul evului mediu, la nord cetatea Jigodin, la sud cetatea Jigodin-Băi, la vest cetatea Trei.

Ocrotirea zonei se datorează în primul rând faunei şi florei variate şi rare, precum laleaua pestrită (Fritillaria meleagris), dediţelul (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans), orhideea sălbatică (Gymnadenia conopsea), ploşniţoasa (Orchis coriophora), scara dracului (Polemonium caeruleum), sorbestrea (Sanguisorba officinalis) şi bulbucul de munte (Trollius europaeus).

Aici găsim şi un număr mare de păsări printre altele numeroase păsări cântătoare precum: ciocănitoarea de pădure (Dendrocopos major), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciuful de pădure (Asio otus), pantaruşul sau ochiul-boului (Troglodytes troglodytes), mierla neagră (Turdus merula), sturzul (Turdus pilaris), pietrarul sur (Oenanthe oenanthe), canaruşul (Serinus serinus), cinteza (Fringilla coelebs), presura galbenă (Emberiza citrinella), forfecuţa (Loxia curvirostra), guşa roşie sau macaleandrul (Erithacus rubecula). 

 


Pe acest teritoriu se găsesc mai multe specii de reptile şi amfibieni ocrotite precum: tritonul comun (Triturus vulgaris), tritonul carpatic (Triturus montandoni), tritonul de munte (Triturus alpestris), buhaiul de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă brună (Bufo bufo), broasca roşie de munte (Rana temporaria), şopârla cenuşie (Lacerta agilis), şopârla de munte (Lacerta vivipara), şarpele de sticlă (Anguis fragilis), şarpele de casă (Natrix natrix), şarpele de alun (Coronella austriaca), vipera neagră (Vipera berus).

Prin fauna şi flora bogată, prin valorile arheologice, prin accesibilitatea uşoară, acest teritoriu trebuie să primească un rol important în educaţia de mediu a regiunii. Din păcate accesibilitatea uşoară este totodată în dezavantajul acestuia, deoarece vilele construite pătrund din ce în ce mai mult în zona ocrotită.

Csonta László, Demeter László

 
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
 

 
 
 
 
 
 


Comentarii (0)
<< INAPOI

Finanțatori
Parteneri media

  |