Csókás-Veczer 

Accesibilitate

Ieşim din Sfântu Gheorghe în direcţia Araci şi în centrul localităţii virăm la stânga După 4,5 km sosim în Arieşd. Înainte de a intra în localitate pe partea stângă vom observa un drum neasfaltat pe care va trebui să urcăm.. Din păcate nu există nici un panou informativ legat de limitele ariei protejate dar ajunşi la vârful dealului vom putea ghici până unde se extinde.

.

Descrierea teritoriului

Pe malul drept al râului Olt, la 21 km Sud-Vest de Municipiul Sfântu Gheorghe pe o câmpie se află localitatea Ariuşd (Erősd). Lângă această localitate se întinde aria naturală protejată Csókás-Veczer având o suprafaţă totală de 977 hectare. Zona protejată este cel mai sudic punct al Munţilor Baraolt, delimitat în sud, de râul Olt..

Culmea Veczer are o înălţime de 622 m şi dă o vedere excelentă la Depresiunea Ţara Bârsei (Barcaság). Când vremea este clară, putem vedea până la Munţii Vrancei, Munţii Ciucaşului, vârful Postăvaru, Munţii Bucegiului, Piatra Craiului sau chiar marginea de Est a Munţilor Făgăraş.

În această arie protejată putem observa o vegetaţie de tip stepă, astfel pe culmea Veczer acoperită de iarbă la sfârşitul lunii Martie la începutul lui Aprilie vom găsi ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis). Dealul Csokas este alcătuit din soluri nisipoase, prin urmare vom regăsi colilia (Stipa pulcherrima) şi un arbust mic, cu flori de culoare roz, care înfloreşte primăvara: migdala pitic (Amygdalus nana). În aria protejată vom regăsi vegetaţia de stepă în cea mai bună stre din Depresiunea Trei-Scaune.

Dintre animalele care trăiesc aici trebuie să facem referire la prigorie (Merops apiaster) o pasăre care îşi face cuibul în pereţi de loess, barza neagră (Ciconia nigra) şi starcul roşu (Ardea purpurea). Din categoria animalelor mamifere ne putem întâlni cu mistreţul (Sus scrofa), ursul brun (Ursus arctos), vulpea (Vulpes vulpes) şi căprioara (Capreolus capreolus)..

În completarea valorilor naturale ale acestui teritoriu, aria este şi un zăcământ important arheologic. Aici a fost identificată cultura din Ariesd, una dintre cele mai mari manifestări din epoca de cupru.

Aria protejată Csokas-Veczer face parte din reţeaua de habitate protejate Natura 2000 (ROSCI0056). Reţeaua Natura 2000 este totalitatea ariilor naturale protejate din Uniunea Europeană, care au fost desemnate conform Directivei (79/409/EC) privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva (92/43/CE) de protecţia habitatelor naturale. În consecinţă sunt două tipuri de zone Natura 2000: zonele de protecţia păsărilor şi arii de protecţia habitatelor. Scopul reţelei este protecţia biodiversităţii europene. În general zonele din Natura 2000 au întinderi mari, nu exclud activităţile umane, dar toate lucrările de construcţii şi alte investiţii infrastructurale sunt examinate din punctul de vedere al efectului făcut asupra habitatelor şi speciilor din acel teritoriu şi se încearcă evitarea distrugerii habitatelor. În afară de protecţie, în cadrul reţelei Natura 2000 se susţine gestionarea zonelor, cercetarea şi exploatarea agricolă non-distructivă pentru mediu. În România desemnarea reţelei Natura 2000 a început în anul 2007, dar subvenţiile agricole nu funcţionează încă. Sunt similare subvenţiile de agromediu, dar acestea sunt disponibile nu numai pentru teritorii de Natura 2000, ci pentru terenuri agricole de mare valoare naturală (cea mai mare parte a Ţinutului Secuiesc este clasat în această categorie). 

Szentes Lajos, Demeter László

 

 
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Zöld SzékelyFöld Egyesület
Útvonal térképe Sepsiszentgyörgyről Csókás-Veczerhoz.
 

 

 
 
 
 
 


Comentarii (0)
<< INAPOI

Finanțatori
Parteneri media

  |