Culmea muntelui Pogány-havas 

Descrierea teritoriului

În apropierea localităţii Frumoasa, la nord de pasul Ghimeşului este situat rezervaţia Pogany-havas făcând parte din coama principală a Carpaţilor. Numele este unul special, iar zona reprezintă o valoare culturală şi naturală remarcabilă din Transilvania. În aceşti munţi apar o serie de specii de plante, care au uimit cercetătorii, cum ar fi dediţa (Pulsatilla patens), o floare care înfloreşte la începutul primăverii şi apare în habitate cu caracter de stepă din Transilvania. O altă specie caracteristică zonei este strigoaie neagră (Veratrum nigrum), care înfloreşte în luna august. Din primăvară până toamna, vizitatorii sunt fascinaţi de abundenţa plantelor existente aici. La începutul primăverii înfloresc specii precum bozior (Dactylorhiza sambucina), ceapa sălbatică (Muscari comusum), ghinţura şi dediţa. Puţin mai târziu se pot găsi şi oiţe (Anemone narcissifolia). În mod special în această arie ne vom întâlni cu multe specii de orhidee, cum ar fi sângele voinicului (Nigritella rubra), Traunsteinera globosa (fără denumire popular), palma pământului (Gymnadenia conopsea), paroinicul (Orchis ustulata), papucul doamnei (Cypripedium calceolus).

De asemenea, merită să facem referire şi la bulbucul de munte (Trollius europaeus), crinul de grădină (Lilium bulbiferum), crinul de pădure (Lilium martagon), sorbestrea (Sanguisorba officinalis). În lunile iunie-iulie zona Pogany-havas este acoperită de pajişti minunate de culori de nedescris.

Sursa acestei bogăţii naturale este geologia teritoriului: vârful Pogany-havas fiind punctul cel mai sudic, din blocul de calcare (dolomit) din care sunt formaţi Munţii Hăşmaşu-Mare şi Naskalat. Un alt factor important este modul de utilizare a terenurilor care se află în această zonă, o parte semnificativă fiind utilizat de locuitorii din Frumoasa, ca pajişti alpine. Păşunatul este cel mai favorabil mod de exploatare pentru vegetaţie.

Numele Pogany havas este strâns legat de cultul Sf. Ladislau, aici aflându-se fântâna şi piatra sfântului. Din ruinele capelei Sf. Ladislau arheologii au descoperit, că originile ei nu sunt medievale.

 

Pogany havas este parte a zonelor de protecţia păsărilor Natura 2000 din Munţii Ciucului, în apropierea vârfului pot fi văzute păsări precum sfrânciocul mare (Lanius excubitor), ciocârlie de câmp (Alauda arvensis), fâsă de pădure (Anthus trivialis), păsări răpitoare: viespar (Pernis apivorus), sorecar comun (Buteo buteo), uliu păsărar (Accipiter nisus), sturz de vâsc (Turdus viscivorus), forfecuţă (Loxia curvirosa). În timpul iernii, cu puţin noroc, vom vedea mătăsar (Bombycilla garrulus).

Pe vreme clară, de la vârf, în toate anotimpurile, vom vedea Munţii Gurghiului, M-ţii Hăşmaşu Mare, Naskalat, M-ţii Ciucului, Depresiunea Ciucului, M-ţii Harghita şi M-ţii Ciomad. De aici Şumuleu Mare pare un furnicar. Din cauza declinului agriculturii tradiţionale valorile naturale din zona Pogany Havas sunt puse în pericol. Mulţi fermieri renunţă la utilizarea păşunilor alpine şi astfel aceste terenuri sunt împădurite în mod natural. Creşterea pădurilor este un proces natural care reduce bogăţia speciilor de plante din zonă şi în acelaşi timp frumuseţea peisajului. Un alt impact negativ uman, împotriva căreia este necesară luarea unor măsuri este zgomotul ATV-urilor.

Demeter László

 
Demeter László - Berki szellőrózsa és fürtös gyöngyike
Demeter László - Fekete zászpa
Demeter László - Fekete zászpa
Demeter László - Fekete zászpa
Demeter László - Fürtös gyöngyike és bodszaszagú ujjaskosbor
Demeter László - Kilátás északra
Demeter László - Magyar here szunyoglábú bibircsvirág és fürtös zanót
Demeter László - Tátogó kökörcsin
Demeter László - Tavaszi tárnics
Demeter László - Virágos kaszáló június végén a Pogányhavason
Demeter László - Virágos kaszáló június végén a Pogányhavason
Térkép
 

 
 
 
 
 
 


Comentarii (0)
<< INAPOI

Finanțatori
Parteneri media

  |